VOORWAARDEN

Voorwaarden

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer D 2733.

 

 

 


pictogrammen